Programul se master Evaluare și Administrare Imobiliară a fost elaborat în cadrul departamentului „Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului” și acreditat de ANACEC de în 2018.

În decembrie 2021 Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași (TUIAȘI) au semat Acordul de cooperare Insterinstituțional de studii superioare de master cu diplome duble privind echivalarea disciplinelor pentru obținerea diplomei duble pentru studii de master în domeniile

Evaluare și administrare imobiliară (TUIAȘI) / Evaluare și administrare imobiliară (UTM)

Pentru masterul Evaluare şi administrare imobiliară Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) pentru echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării.

La finalizarea studiilor masteranzii vor putea beneficia de facilitățile accesibile în ambele țări Republica Moldova și România.