Programe de masterat


Programe de studii, ciclul II, master, 90 de credite ECTS, durata studiilor – 1,5 ani la următoarele specialități:i

  • Ingineria structurală
  • Inginerie antiincendii și protecție civilă
  • Drept imobiliar și cadastral
  • Evaluare și administrare imobiliară
  • Managementul proiectelor în construcții
  • Geomatică și cadastru
  • Consolidarea terenurilor agricole
  • Evaluarea și managementul imobilului
  • Protecția juridică a proprietății