Programe de masterat


  • Ingineria proceselor și materialelor minerale în construcții
  • Ingineria structurală
  • Cadastru și dezvoltarea imobilului
  • Ingineria antiincendii și protecție civilă
  • Drept patrimonial