Specialităţi


  • Construcții și inginerie civilă
  • Inginerie și management în construcții
  • Evaluarea imobilului
  • Geodezie, topografie și cartografie (studii doar cu frecvenţă)
  • Tehnologia prelucrării lemnului
  • Ingineria antiincendii și protecție civilă
  • Ingineria și managementul zăcămintelor,minerit
  • Drept (Drept patrimonial)