Administrația FCGC, decanat

Nistor-Lopatenco Livia Decan, conf. univ, dr. +373 22 77-39-96 livia.nistor@fcgc.utm.md
Albu Ion Prodecan, conf. univ., dr. +373 22 77-39-96 ion.albu@fcgc.utm.md
Pantaz Alexandru Prodecan, lect. univ. +373 22 77-39-96 alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
Apostol Dina Specialist documentaţie studii +373 22 77-39-92 dina.apostol@fcgc.utm.md
Ivanceva Olga Specialist documentaţie studii +373 22 77-39-92 olga.ivanceva@icg.utm.md

Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie

Nr. Nume, Prenume Titlul ştiinţific, funcţia didactică Email
       1. Taranenco Anatolie Conf. univ., dr., expert tehnic

Șef departament ICG

anatolie.taranenco@cms.utm.md
       2. Crețu Ion Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – CIC

ion.cretu@cms.utm.md
       3. Haritonov Svetlana Conf. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – IAPC

svetlana.haritonov@icg.utm.md
       4. Vlasenco Ana Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – IGC

ana.vlasenco@gcg.utm.md
       5. Bencheci Mihail Conf. univ., dr. mihai.bencheci@sav.utm.md
       6. Botnaru Dumitru Asist. univ. dumitru.botnaru@gcg.utm.md
       7. Capră Galina Asist. univ. galina.capra@sav.utm.md
       8. Cazacu Oleg Conf. univ., dr. oleg.cazac@tc.utm.md
       9. Cebotari Victor Asist. univ. victor.cebotari@tc.utm.md
   10. Cutia Evgheni Lect. univ., drd. evgheni.cutia@cms.utm.md
   11. Digori Daniela Asist. univ. daniela.digori@cms.utm.md
   12. Dohmilă Iurie Conf. univ., dr. iurie.dohmila@tc.utm.md
   13. Eșanu Ludmila Asist. univ. ludmila.esanu@sav.utm.md
   14. Funieru Natalia Asist. univ. natalia.funieru@gcg.utm.md
   15. Galbinean Sergiu Lect. univ., drd. sergiu.galbinean@cms.utm.md
   16. Gangan Liliana Asist. univ. liliana.gangan@sav.utm.md
   17. Gavrilov Diana Lect. univ. diana.gavrilov@gcg.utm.md
   18. Grama Vasile Conf. univ., dr. vasile.grama@gcg.utm.md
   19. Iacovlev Andrei Lect. univ. andrei.iacovlev@gcg.utm.md
   20. Mnogodetnîi Angela Asist. univ. angela.mnogodetnai@gcg.utm.md
   21. Mutaf Vitali Lect. univ. vitali.mutaf@adm.utm.md
   22. Nistor-Lopatenco Livia Conf. univ., dr. ing. livia.nistor@fcgc.utm.md
   23. Olaru Efim Conf. univ., dr. efim.olaru@sav.utm.md
   24. Pantaz Alexandru Lect. univ., drd.

Prodecan FCGC

alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
   25. Polcanov Vladimir Conf. univ., dr. vladimir.polcanov@gcg.utm.md
   26. Râșcovoi Alexandru Lect. univ., dr. alexandru.rascovoi@tc.utm.md
   27. Rotaru Ion Conf. univ., dr. ion.rotaru@tc.utm.md
   28. Sârbu Teodor Conf. univ., dr. teodor.sarbu@cms.utm.md
   29. Sidorenco Elena Conf. univ., dr. elena.sidorenco@cms.utm.md
   30. Stașcov Mihail Lect. univ., dr. mihail.stascov@icg.utm.md
   31. Țurcan Vadim Lect. univ. vadim.turcan@cms.utm.md
   32. Țibichi Viorica Conf. univ., dr.

Responsabil cercetare la FCGC

viorica.tibichi@cms.utm.md
   33. Țîganu Eugeniu Asist. univ., masterand eugeniu.tiganu@icg.utm.md

Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului

Nr. Nume, Prenume Titlul ştiinţific, funcţia didactică Email
        1. Albu Svetlana Dr. hab., prof. univ.

Șef departament DIDEI

svetlana.albu@emi.utm.md
        2. Albu Ion conf.univ., dr.

Prodecan FCGC

ion.albu@fcgc.utm.md
        3. Bulat Irina Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – EDI

irina.bulat@emi.utm.md
        4. Ivanov Iurii Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – Drept

iurie.ivanov@dp.utm.md
        5. Marian Maria-Liliana Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – IMC

marialiliana.marian@emi.utm.md
        6. Albu Doina-Cezara Asistent univ., drd. doinacezara.albu@emi.utm.md
        7. Băbălău Denis conf.univ., dr. denis.babalau@dp.utm.md
        8. Bejenaru Mariana Asistent univ. mariana.bejenaru@emi.utm.md
        9. Bostan Ina conf.univ., dr. ina.bostan@dp.utm.md
    10. Buzu Olga conf.univ., dr.hab. olga.buzu@emi.utm.md
    11. Capsîzu Valeriu conf.univ., dr. valeriu.capsizu@tem.utm.md
    12. Catan Victor Lector univ. victor.catan@dp.utm.md
    13. Climova Alla conf.univ., dr. alla.climova@dp.utm.md
    14. Croitoru Gheorghe conf.univ., dr. gheorghe.croitoru@dmmc.utm.md
    15. Enachi Ala Asistent univ. ala.enachi@dp.utm.md
    16. Ialanji Arina Lector univ., dr. arina.ialanji@dp.utm.md
    17. Ivanov Valeriu Asistent univ. valeriu.ivanov@arh.utm.md
    18. Jitari Liliana Asistent univ. liliana.jitari@emi.utm.md
    19. Leșan Anna Lector univ., drd. anna.lesan@emi.utm.md
    20. Lupașcu Zinaida conf.univ., dr. zinaida.lupascu@emi.utm.md
    21. Moraru Angela Lector univ., dr. angela.moraru@emi.utm.md
    22. Sanduța Tatiana conf.univ., dr.

Responsabil Managementul calității

tatiana.sanduta@emi.utm.md
    23. Savva Alexandru Asistent univ. alexandru.savva@dp.utm.md
    24. Tănase Oleg Asistent univ. oleg.tanase@imei.utm.md
    25. Ursu Viorica conf.univ., dr. viorica.ursu@dp.utm.md
    26. Vascan Grigore conf.univ., dr. grigore.vascan@emc.utm.md