Administrația FCGC, decanat

Nr. Nume, Prenume Funcţia
Telefon Email
1. Nistor-Lopatenco Livia Decan, conf. univ, dr. ing. +373 22 77-39-96 livia.nistor@fcgc.utm.md
2. Albu Ion Prodecan, conf. univ., dr. +373 22 77-39-96 ion.albu@fcgc.utm.md
3. Pantaz Alexandru Prodecan, lect. univ. +373 22 77-39-96 alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
4. Apostol Dina Specialist documentaţie studii +373 22 77-39-92 dina.apostol@fcgc.utm.md
5. Bogdan Anastasia Specialist documentaţie studii +373 22 77-39-92 anastasia.bogdan@icg.utm.md

Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie

Nr. Nume, Prenume Titlul ştiinţific, funcţia didactică Email
1. Taranenco Anatolie Conf. univ., dr., expert tehnic

Șef departament ICG

anatolie.taranenco@cms.utm.md
2. Crețu Ion Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – CIC

ion.cretu@cms.utm.md
3. Haritonov Svetlana Conf. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – IAPC

svetlana.haritonov@icg.utm.md
4. Vlasenco Ana Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – IGC

ana.vlasenco@gcg.utm.md
5. Zubco Efim Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – COT

 efim.zubco@gcg.utm.md
6. Bencheci Mihail Conf. univ., dr. mihai.bencheci@sav.utm.md
7. Botnarenco Ion Conf. univ., dr.
8. Botnaru Dumitru Asist. univ. dumitru.botnaru@gcg.utm.md
9. Ciobotaru Valerian Conf. univ., dr.  valerian.ciobotaru@icg.utm.md
10. Chirica Lazăr Conf. univ., dr. lazar.chirica@icg.utm.md
11. Cazac Oleg Conf. univ., dr. oleg.cazac@tc.utm.md
12. Cebotari Victor Asist. univ. victor.cebotari@tc.utm.md
13. Cîrlan Alexandru Lect. univ., dr. alexandru.cirlan@cms.utm.md
14. Corman Iulia Asist. univ. iulia.corman@icg.utm.md
15. Dohmilă Iurie Conf. univ., dr. iurie.dohmila@tc.utm.md
16. Eșanu Ludmila Asist. univ. ludmila.esanu@sav.utm.md
17. Galbinean Sergiu Lect. univ., drd. sergiu.galbinean@cms.utm.md
18. Gangan Liliana Asist. univ. liliana.gangan@sav.utm.md
19. Gavrilov Diana Lect. univ. diana.gavrilov@gcg.utm.md
20. Grama Vasile Conf. univ., dr. vasile.grama@gcg.utm.md
21. Horjan Oleg Conf. univ., dr. oleg.horjan@icg.utm.md
22. Ichim Natalia Asist. univ. natalia.funieru@gcg.utm.md
23. Mnogodetnîi Angela Asist. univ. angela.mnogodetnai@gcg.utm.md
24. Nicoara Igor Conf. univ., dr.  nicoaraigor@gmail.com
25. Nistor-Lopatenco Livia Conf. univ., dr. ing.,

Decan FCGC

livia.nistor@fcgc.utm.md
26. Olaru Efim Conf. univ., dr. efim.olaru@sav.utm.md
27. Pantaz Alexandru Lect. univ. alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
28. Potînga Octavian Asist. univ.  octavian.potinga@icg.utm.md
29. Râșcovoi Alexandru Lect. univ., dr. alexandru.rascovoi@tc.utm.md
30. Rotaru Ion Conf. univ., dr. ion.rotaru@tc.utm.md
31. Sârbu Teodor Conf. univ., dr. teodor.sarbu@cms.utm.md
32. Seinic Valeriu Asist. univ.  valeriu.seinic@icg.utm.md
33. Sidorenco Elena Conf. univ., dr. elena.sidorenco@cms.utm.md
34. Sîrbu Rodica Lect. univ., dr. rodica.sirbu@icg.utm.md
35. Stașcov Mihail Lect. univ., dr. mihail.stascov@icg.utm.md
36. Țurcan Vadim Lect. univ. vadim.turcan@cms.utm.md
37. Țibichi Viorica Conf. univ., dr.

Responsabil cercetare la FCGC

viorica.tibichi@cms.utm.md
38. Țîganu Eugeniu Asist. univ., masterand eugeniu.tiganu@icg.utm.md

Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului

Nr. Nume, Prenume Titlul ştiinţific, funcţia didactică Email
1. Albu Svetlana Dr. hab., prof. univ.

Șef departament DIDEI

svetlana.albu@emi.utm.md
2. Albu Ion conf.univ., dr.

Prodecan FCGC

ion.albu@fcgc.utm.md
3. Jitari Liliana Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – EDI

liliana.jitari@emi.utm.md
4. Ivanov Iurii Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – Drept

iurie.ivanov@dp.utm.md
5. Marian Maria-Liliana Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – IMC

marialiliana.marian@emi.utm.md
6. Albu Doina-Cezara Asistent univ., drd. doinacezara.albu@emi.utm.md
7. Bejenaru Mariana Asistent univ. mariana.bejenaru@emi.utm.md
8. Bostan Ina Conf.univ., dr. ina.bostan@dp.utm.md
9. Buzu Olga Dr.hab., conf.univ. olga.buzu@emi.utm.md
10. Catan Victor Lector univ. victor.catan@dp.utm.md
11. Croitoru Gheorghe Conf.univ., dr. gheorghe.croitoru@dmmc.utm.md
12. Leșan Anna Lector univ., drd. anna.lesan@emi.utm.md
13. Lupașcu Zinaida Conf.univ., dr. zinaida.lupascu@emi.utm.md
14. Moraru Angela Lector univ., dr. angela.moraru@emi.utm.md
15. Sanduța Tatiana Conf.univ., dr.

Responsabil Managementul calității

tatiana.sanduta@emi.utm.md
16. Savva Alexandru Asistent univ. alexandru.savva@dp.utm.md
17. Tănase Oleg Asistent univ. oleg.tanase@imei.utm.md
18. Ursu Viorica Conf.univ., dr. viorica.ursu@dp.utm.md
19. Vascan Grigore Conf.univ., dr. grigore.vascan@emc.utm.md
20. Stahi Tatiana Conf.univ., dr. tstahi@mail.ru
21. Moraru Elena Conf.univ., dr. lenamoraru@mail.ru
22. Munteanu Rita Conf.univ., dr.  rita_lex@mail.ru
23. Talambuța Angelina Conf.univ., dr.  angi.nicoleta@gmail.com
24. Cuciurcă Angela Conf.univ., dr. cuciurcaangela@mail.ru
25. Muntean Iulian Lector univ., dr.  iulianase128@gmail.com
26. Baltaga Ecaterina Conf.univ., dr.  cucos77@gmail.com