SVETLANA ALBU

Șef departament
Conferenţiar universitar, doctor habilitat

Tel: +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 41, blocul de studii nr. 10

 

Departamentul a fost creat în anul 2004 şi asigură pregătirea studenţilor la două specialităţi. Programul de studii are menirea de a oferi competenţele necesare pentru a analiza şi rezolva problemele din domeniu, a interpreta datele din inginerie, a înţelege impactul soluţiilor inginereşti într-un context social şi economic.
Studenţii învaţă să gestioneze afaceri în domeniu şi obţin cunoştinţe în ştiinţă, tehnologie şi inginerii, dezvoltând capacitatea de a face expertize.


Facilități:

 • workshopuri pentru practicieni
 • cursuri de perfecționare
 • conferințe științifice naționale și internaționale


Cu cine colaborăm?

 • Asociația evaluatorilor din Republica Moldova – Camera Națională de Imobil
 • Agenția Relații Funciare şi Cadastru
 • Întreprinderea de Stat „Cadastru”
 • Întreprinderi de evaluare din Republica Moldova
 • Bănci Comerciale din Republica Moldova


Activitatea de cercetare

Direcţiile prioritare de cercetare:

 • Managementul imobilului
 • Evaluarea bunurilor imobile
 • Evaluarea patrimoniului
 • Eficiența investițiilor în domeniul construcțiilor