SVETLANA ALBU

Șef departament
Conferenţiar universitar, doctor habilitat

Tel: +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 41, blocul de studii nr. 10

Abordări moderne privind drepturile patrimoniale – Conferința științifico-practică internațională

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului (IDEI) a fost constituit prin fuzionarea departamentului Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului cu departamentul Drept la 01 februarie 2019.

Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului (IMEI) a fost creat în 2017 în urma comasării catedrelor „Evaluarea și Managementul Imobilului” și „Tehnologia construcțiilor”.

Catedra Evaluarea și Managementul Imobilului (EMI) a fost creată în anul 2004 drept urmare a divizării catedrei Evaluarea Bunurilor Imobile, Economie și Management succesoarea catedrei Economie și Organizarea Construcțiilor fondată în 1969.

Departamentul Drept (2017) anterior catedra Drept Patrimonial a fost fondată la 22 mai 2002.

Actual departamentul IDEI este responsabil de instruirea la nivel Licență a patru specialități: (1) Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului; (2) Inginerie și Management în Construcții; (3) Ingineria prelucrării lemnului; (4) Drept.

Specialitatea Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului (în nomenclatorul precedent – Evaluarea Imobilului) a apărut în Republica Moldova în 1997, necesitatea specialiștilor respectivi fiind dictată de trecerea de la economia planificată la economia de piață. Prima promoție a evaluatorilor bunurilor imobile a fost în 2002, iar în 2005 specialitatea a fost acreditată.

Odată cu aderarea la Procesul de la Bologna, în 2006 instruirea specialiștilor a fost divizată în două nivele: licență și masterat. Absolvenții specialității Evaluarea Imobilului au căpătat trei opțiuni: instruirea pe profil ingineresc în cadrul programelor Evaluare și Administrare Imobiliară și Managementul proiectelor în construcții (durata 1,5 ani) sau pe profil economic Economia Afacerilor Imobiliare (durata 2 ani).

În anul 2002 a fost deschisă specialitatea Drept patrimonial, care ulterior a fost redenumită în Drept la ciclul I și Drept imobiliar și cadastral la ciclul II Masterat.

În anul 2006, în scopul restabilirii renumitei specialități Economia și Organizarea Construcțiilor, a fost creată specialitatea cu denumirea modernă Inginerie și Management în Construcții, prima promoție fiind în 2010.

Specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului (în nomenclatorul actual – Ingineria prelucrării lemnului) a fost creată în 2003 la solicitarea mediului de afaceri și R.Moldova.

În scopul asigurării instruirii continue și perfecționarea specialiștilor la departamentul IDEI sunt create cursuri de perfecționare:

 • Pentru evaluatorii bunurilor imobile, cu o durată de 90 ore. Programul de perfecționare a fost elaborat în conlucrare cu Camera Națională de Imobil din Republica Moldova.
 • Pentru agenții imobiliari, cu o durată de 90 ore.
 • Pentru mediatori, cu o durată de 80 ore.
 • Pentru ingineri, devizieri, responsabili pentru achiziții, cu o durată de 96 ore.

II. CADRE DIDACTICE  

Nr. Nume, Prenume Titlul ştiinţific, funcţia didactică Email
1. Albu Svetlana Dr. hab., prof. univ.

Șef departament DIDEI

svetlana.albu@emi.utm.md
2. Albu Ion conf.univ., dr.

Prodecan FCGC

ion.albu@fcgc.utm.md
3. Jitari Liliana Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – EDI

liliana.jitari@emi.utm.md
4. Ivanov Iurii Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – Drept

iurie.ivanov@dp.utm.md
5. Marian Maria-Liliana Asistent univ.

Șef program licență, ciclul I – IMC

marialiliana.marian@emi.utm.md
6. Albu Doina-Cezara Asistent univ., drd. doinacezara.albu@emi.utm.md
7. Bejenaru Mariana Asistent univ. mariana.bejenaru@emi.utm.md
8. Bostan Ina Conf.univ., dr. ina.bostan@dp.utm.md
9. Buzu Olga Dr.hab., conf.univ. olga.buzu@emi.utm.md
10. Catan Victor Lector univ. victor.catan@dp.utm.md
11. Croitoru Gheorghe Conf.univ., dr. gheorghe.croitoru@dmmc.utm.md
12. Leșan Anna Lector univ., drd. anna.lesan@emi.utm.md
13. Lupașcu Zinaida Conf.univ., dr. zinaida.lupascu@emi.utm.md
14. Moraru Angela Lector univ., dr. angela.moraru@emi.utm.md
15. Sanduța Tatiana Conf.univ., dr.

Responsabil Managementul calității

tatiana.sanduta@emi.utm.md
16. Savva Alexandru Asistent univ. alexandru.savva@dp.utm.md
17. Tănase Oleg Asistent univ. oleg.tanase@imei.utm.md
18. Ursu Viorica Conf.univ., dr. viorica.ursu@dp.utm.md
19. Vascan Grigore Conf.univ., dr. grigore.vascan@emc.utm.md
20. Stahi Tatiana Conf.univ., dr. tstahi@mail.ru
21. Moraru Elena Conf.univ., dr. lenamoraru@mail.ru
22. Munteanu Rita Conf.univ., dr.  rita_lex@mail.ru
23. Talambuța Angelina Conf.univ., dr.  angi.nicoleta@gmail.com
24. Cuciurcă Angela Conf.univ., dr. cuciurcaangela@mail.ru
25. Muntean Iulian Lector univ., dr.  iulianase128@gmail.com
26. Baltaga Ecaterina Conf.univ., dr.  cucos77@gmail.com

III. FORME DE STUDII

 1. Licență (ciclul I)
 2. Masterat (ciclul II)
  • Programul Managementul proiectelor în construcții – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
  • Programul Evaluare și administrare imobiliară – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
  • Programul Drept imobiliar și cadastral – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
  • Evaluarea și managementul imobilului
  • Protecția juridică a proprietății
 3. Doctorat (ciclul III)
 4. Instruire continuă
  • Programul „Evaluarea imobilului”, 90 ore.
  • Programul „Agenți imobiliari”, 90 ore.
  • Programul „Mediere”, 80 ore.
  • Programul „Formarea prețului în construcții” inclusiv modulul „Achiziții publice de lucrări”, 96 ore.

CERTIFICATE DE ACREDIATARE

Certificat de acreditare a specialităților: Drept patrimonial, Inginerie și management în construcții, Evaluarea imobilului, 2005.

Certificat de evaluare externă a programului de studiu, cilcul I licență,  Evaluarea și dezvoltarea imobilului, 2018.

Certificat de evaluare externă a programului de studiu, cilcul I licență,  Inginerie și management în construcții, 2018.

Certificat de evaluare externă a programului de master Evaluare și administrare imobiliară, 2018.

Certificat de evaluare externă a programului de master Managementul proiectelor în construcții, 2019.

IV. STUDENȚI

Specialitatea Evaluarea și dezvoltarea imobilului Inginerie și management în construcții Drept
Buget, % Contract, % Buget, % Contract, % Buget, % Contract, %
Anul I 100 0 94 6 19 81
Anul II 100 0 73 27 53 47
Anul III 100 0 100 0 100 0
Anul IV 91 9 94 6 75 25

Anual la conferințe științifice naționale și internaționale participă cca. 14-25 studenți de la nivelul I și II de studiu. Studenții ciclului III doctorat anual participă la conferințele naționale și internaționale de profil cu rapoarte atât în RM, cât și peste hotare.

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Direcțiile de cercetare în cadrul departamentului:

 • Managementul imobilului,
 • Evaluarea bunurilor imobile,
 • Evaluarea patrimoniului,
 • Eficiența investițiilor în domeniul construcțiilor.

Proiectul de cercetare din cadrul programului de stat

20.80009.0807.34  SPORIREA VALORII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA       Department of Engineering, Law and Real Estate Evaluation | DSpace-CRIS UTM      sau    http://cris.utm.md/cris/ou/ou00038/projects.html

Direcția startegică: Patrimoniul material și imaterial

Director de proiect: dr.hab. Svetlana ALBU

Publicații de bază în cadrul proiectului  20.80009.0807.34. Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova | DSpace-CRIS UTM     sau    http://cris.utm.md/cris/project/pj00072?orderall=ASC&startall=0&sort_byall=2&open=all

 

Lucrări colective:

Monografia Patrimoniul arhitectural: aspecte legale, tehnice și economice

URI:  http://cris.utm.md/handle/5014/657

https://www.researchgate.net/publication/346446733_Patrimoniul_arhitectural_aspecte_legale_tehnice_si_economice

 

Foruri științifice organizate

2020.

11-13 noiembrie. Seminarul Științific Național: Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova. Evaluarea imobilului conform Standardelor Internaționale de Evaluare.

https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/850

 

2021.

27-28 octombrie. Seminarul Științific Național: Patrimoniul arhitectura: aspecte tehnice, economice și juridice.

 

2022.

12-13 mai. Conferința Științifico-Practică Internațională: Abordări moderne privind drepturile patrimoniale.
https://conferencedideiutm2022.utm.md/

Culegerea de rezumate    https://conferencedideiutm2022.utm.md/programul-stiintific/

 

 1. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Asociația evaluatorilor din Republica Moldova – Camera Națională de Imobil.
 2. Agenția Relații Funciare şi Cadastru.
 3. Întreprinderea de Stat „Cadastru”.
 4. Întreprinderi de evaluare din Republica Moldova.
 5. Bănci Comerciale din Republica Moldova.

 

VII. ABSOLVENȚI

Anul promoției Ciclul I Licență Ciclul II Master
Nr. absolvenților specialității EDI Nr. absolvenților specialității IMC Nr. absolvenților specialității Drept Nr. absolvenților specialității DIC Nr. absolvenților specialității EAI Nr. absolvenților specialității MPC
2004 46
2005 82
2006 33
2007 36
2008 57
2009 54
2010 56 14
2011 63 21 31
2012 63 32 22 10
2013 40 44 30 10
2014 27 25 19 16
2015 26 33 16 9
2016 23 28 11 13
2017 26 28 9 15
2018 43 32 14 14
2019 34 18 11 19
2020 24 13 10 12 18
2021 10 16 19 19 6 12
2022 13 13 15 12 2 8

Absolvenții specialității EI sunt angajați pe specialitate în agenții imobiliare, ÎS „Cadastru”, băncile comerciale din RM, precum și în domenii înrudite în calitate de manageri de proiect, agenți imobiliari, specialiști în secțiile marketing ale firmelor de construcții etc.

Absolvenții specialității IMC sunt angajați la întreprinderi de construcții în diverse funcții: asistent diriginte de șantier, manager producere, manager aprovizionări, manageri de proiect, devizier, consultanți. De asemenea, absolvenții sunt angajați în domenii înrudite: producția materialelor de construcții sau în unități de comerț a materialelor de construcții în funcție de consultanți.