ANATOLIE TARANENCO 

Șef departament
Conferențiar universitar, doctor

Tel: +373 22 77-35-77
E-mail: anatolie.taranenco@cms.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 41, blocul de studii nr. 10

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie asigură predarea disciplinelor legate de calculul şi proiectarea construcţiilor şi edificiilor inginereşti: „Mecanica structurilor”, „Teoria elasticităţii”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn şi mase plastice”, „Metoda elementelor finite şi de frontieră”, „Proiectarea asistată de calculator”, „Inginerie seismică” ş.a.

Repere cronologice

1963 – înființarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova (şef catedră: conf. univ., dr. Victor SMIRNOV);

1964 –  înfiinţarea Facultății de Construcţii în cadrul Institutului Politehnic din Chişinău;

1966 –  înființarea Catedrei elemente de construcții prin divizarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii. Primul șef catedră a fost conf. univ., dr. Eugen LIVOVSCHI, azi – prof. univ., dr. hab., m.c. AŞM;

1972 –  înființarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf.univ. dr. Gleb COLCIN, azi – prof. univ., dr. hab.).

1974 –  fondarea Catedrei mecanica structurilor prin divizarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf. univ., dr. Gleb COLCIN).

1999 –  înființarea Catedrei construcţii şi mecanica structurilor prin comasarea Catedrei elemente de construcţii și a Catedrei mecanica structurilor (şef catedră: prof. univ., dr. hab. Gheorghe MORARU).

 

II. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

  • Echipa „Mecanica structurilor”,
  • Echipa „Construcţii din beton armat”,
  • Echipa „Construcţii metalice”,
  • Echipa „Construcţii din lemn”,
  • Laboratorul „Încercarea construcţiilor”,
  • Laboratorul „Tensometrie”.

 

III. CADRE DIDACTICE

Nr. Nume, Prenume Titlul ştiinţific, funcţia didactică Email
1. Taranenco Anatolie Conf. univ., dr., expert tehnic

Șef departament ICG

anatolie.taranenco@cms.utm.md
2. Crețu Ion Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – CIC

ion.cretu@cms.utm.md
3. Haritonov Svetlana Conf. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – IAPC

svetlana.haritonov@icg.utm.md
4. Vlasenco Ana Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – IGC

ana.vlasenco@gcg.utm.md
5. Zubco Efim Lect. univ., dr.

Șef program licență, ciclul I – COT

 efim.zubco@gcg.utm.md
6. Bencheci Mihail Conf. univ., dr. mihai.bencheci@sav.utm.md
7. Botnarenco Ion Conf. univ., dr.
8. Botnaru Dumitru Asist. univ. dumitru.botnaru@gcg.utm.md
9. Ciobotaru Valerian Conf. univ., dr.  valerian.ciobotaru@icg.utm.md
10. Chirica Lazăr Conf. univ., dr. lazar.chirica@icg.utm.md
11. Cazac Oleg Conf. univ., dr. oleg.cazac@tc.utm.md
12. Cebotari Victor Asist. univ. victor.cebotari@tc.utm.md
13. Cîrlan Alexandru Lect. univ., dr. alexandru.cirlan@cms.utm.md
14. Corman Iulia Asist. univ. iulia.corman@icg.utm.md
15. Dohmilă Iurie Conf. univ., dr. iurie.dohmila@tc.utm.md
16. Eșanu Ludmila Asist. univ. ludmila.esanu@sav.utm.md
17. Galbinean Sergiu Lect. univ., drd. sergiu.galbinean@cms.utm.md
18. Gangan Liliana Asist. univ. liliana.gangan@sav.utm.md
19. Gavrilov Diana Lect. univ. diana.gavrilov@gcg.utm.md
20. Grama Vasile Conf. univ., dr. vasile.grama@gcg.utm.md
21. Horjan Oleg Conf. univ., dr. oleg.horjan@icg.utm.md
22. Ichim Natalia Asist. univ. natalia.funieru@gcg.utm.md
23. Mnogodetnîi Angela Asist. univ. angela.mnogodetnai@gcg.utm.md
24. Nicoara Igor Conf. univ., dr.  nicoaraigor@gmail.com
25. Nistor-Lopatenco Livia Conf. univ., dr. ing.,

Decan FCGC

livia.nistor@fcgc.utm.md
26. Olaru Efim Conf. univ., dr. efim.olaru@sav.utm.md
27. Pantaz Alexandru Lect. univ. alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
28. Potînga Octavian Asist. univ.  octavian.potinga@icg.utm.md
29. Râșcovoi Alexandru Lect. univ., dr. alexandru.rascovoi@tc.utm.md
30. Rotaru Ion Conf. univ., dr. ion.rotaru@tc.utm.md
31. Sârbu Teodor Conf. univ., dr. teodor.sarbu@cms.utm.md
32. Seinic Valeriu Asist. univ.  valeriu.seinic@icg.utm.md
33. Sidorenco Elena Conf. univ., dr. elena.sidorenco@cms.utm.md
34. Sîrbu Rodica Lect. univ., dr. rodica.sirbu@icg.utm.md
35. Stașcov Mihail Lect. univ., dr. mihail.stascov@icg.utm.md
36. Țurcan Vadim Lect. univ. vadim.turcan@cms.utm.md
37. Țibichi Viorica Conf. univ., dr.

Responsabil cercetare la FCGC

viorica.tibichi@cms.utm.md
38. Țîganu Eugeniu Asist. univ., masterand eugeniu.tiganu@icg.utm.md

IV. FORMELE DE STUDII

Licenţă (ciclul I)

Programe de studii– 240 ECTS, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Construcții industriale și civile

Inginerie geodezică și cadastru

Ingineria antiincendii și protecție civilă

Cadastru și organizarea teritoriului

Masterat (ciclul II)

Programe de studii – 90 ECTS, 1,5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).

Ingineria structurală

Inginerie antiincendii și protecție civilă

Geomatică și cadastru

Consolidarea terenurilor agricole

Doctorat (ciclul III)

Specialitatea „Materiale de construcţii, elemente şi edificii” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Mecanica corpului solid” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Geodezie și tehnologii geoinformaționale” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Cadastru, monitorizare și reglementare funciară” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

 

CERTIFICATE DE ACREDIATARE

Certificat de evaluare externă a programului de studiu, cilcul I licență,  Construcții industriale și civile, 2018.

Certificat de evaluare externă a programului de studiu, cilcul I licență,  Ingineria antiincendii și protecție civilă, 2018.

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE ÎN PERIOADA 1964-2016

Naţionale

Cercetarea şi modelarea proprietăţilor mecanice ale betonului (conducător ştiinţific: m.c. AȘM dr. hab., prof. univ. E. LIVOVSCHI). Pe această tematică au fost susţinute 9 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (I. CIUPAC, GR. BORDEIANU, A. SCRIPNIC, L. OLHOVOI, S. COREIBA, T. SÂRBU, E. OLARU, IU. LIUNENCO, N. GUZUN).

Mecanica solidelor neomogene (conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. G. COLCIN). Pe această tematică au fost susţinute 6 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (S. CLOVANICI, M. BÂRCĂ, V. CORNEEV, S. COJEMEACHIN, A. GUSEATNICOV, V. ŞPAC).

Metoda soluţiilor discontinue în mecanica solidului deformabil (conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ. Gh. MORARU). Pe această tematică au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţe şi 1 de doctor habilitat (Gh. MORARU, T. CIBOTARU, S. BILCIUC, A. TARANENCO).