ANATOLIE TARANENCO 

Șef departament
Conferențiar universitar, doctor

Tel: +373 22 77-35-77
E-mail: anatolie.taranenco@cms.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 41, blocul de studii nr. 10

 

Ingineria civilă este cea mai veche disciplină inginerească. În calitate de inovatori şi designeri, inginerii în acest domeniu creează şi dezvoltă lucruri care nu au existat până acum, în moduri total diferite. Ei proiectează lucruri interesante şi originale şi transformă mediul înconjurător, făcându-l atractiv.

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie asigură o pregătire înaltă în acest domeniu şi pune accent pe artă, tehnologie, creativitate şi design. Programul de studii are la bază disciplinele legate de calculul şi proiectarea construcţiilor şi edificiilor inginereşti: „Mecanica structurilor”, „Teoria elasticităţii”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn şi mase plastice”, „Metoda elementelor finite şi de frontieră”, „Proiectarea asistată de calculator”, „Inginerie seismică” ş.a.

Facilități:

  • 2 laboratoare
  • echipe specializate „Mecanica structurilor”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn”


Cu cine colaborăm?

  • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  • Universitatea de Construcţii din Kiev
  • Universitatea de Construcţii din Moscova
  • Universitatea de Construcţii din Sankt-Petersburg
  • Şcoala Superioară de Poduri şi Șosele din Paris

Activitatea de cercetare

Pe parcursul anilor, activitatea de cercetare a fost axată pe:

  • Cercetarea şi modelarea proprietăţilor mecanice ale betonului
  • Mecanica solidelor neomogene
  • Metoda soluţiilor discontinue în mecanica solidului deformabil