ALLA CLIMOVA

Șef  departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 77-34-96
E-mail: alla.climova@dp.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 41, blocul de studii nr. 10

Rata angajării absolvenților specialității Drept (Licenţă) și Drept patrimonial (Masterat) constituie 80-90%.

Misiunea Departamentului  este de a pregăti specialiști în domeniul dreptului, cu aprofundarea studiilor prin intermediul cursurilor  privind dreptul imobiliar, cadastral, funciar, evaluarea bunurilor imobile etc.

Valorile Departamentului sunt centrate pe procesul de studiu, pe student și pe activitățile didactice, care tind să corespundă cerințelor de transparență, respect, obiectivitate, profesionalism, responsabilitate, utilizarea metodelor-moderne și interactive de instruire.

În cadrul departamentului activează 16 cadre didactice cu o experienţă bogată în domeniu. Departamentul asigură o pregătire teoretică şi practică privind sistemul de înregistrare a bunurilor imobile, organizarea teritoriului în plan de drept şi tehnic (lucrări cadastrale, inclusiv formarea bunurilor imobile, evaluarea bunurilor imobile, aprecierea statutului documentelor tehnice în domeniul construcţiilor etc.) Pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, studenţii au acces la resurse şi tehnica necesară.

Facilități:

 • Suporturi de curs la fiecare disciplină de studiu
 • Bibliotecă
 • Acces gratuit și nelimitat la Internet
 • Platformă de instruire la distanță MOODLE
 • Participarea la proiecte de cercetare naționale și internaționale
 • Organizarea trimestrială a Târgului forțelor de muncă

Cu cine colaborăm?

ÎS „Cadastru” – conlucrarea în domeniul perfecționării programelor de învățământ, efectuarea practicii, acordarea literaturii speciale din domeniul cadastral, oferirea locurilor de muncă.

Pro Imobil Grup SRL – acordarea suportului în vederea efectuării stagiilor de practică, dotarea departamentului cu literatură, acordarea suportului la angajare.


Proiecte de cercetare

 • „Acțiune pentru justiție”
 • „Dezvoltare Internațională”
 • „Drept funciar”
 •  „Întărirea capacităţii administrării fondului funciar în municipiul Chişinău”
 • „Managementul proprietății publice”