LIVIA NISTOR-LOPATENCO

Decanul facultății
Conferenţiar universitar, doctor inginer

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41 corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-39-96
E-mail: livia.nistor@fcgc.utm.md, decanat@fcgc.utm.md

 

INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) de la Universitatea Tehnică a Moldovei este unica unitate din Republica Moldova care pregătește ingineri constructori, ingineri geodezi, ingineri în domeniul ingineriei antiincendii și protecție civilă, ingineriei și management în construcției, juriști cu cunoștințe profunde în patrimoniu, bunuri imobile.

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) de la Universitatea Tehnică a Moldovei are concurenți naționali la pregătirea inginerilor evaluatori ai bunurilor imobile, ingineri cadastrali, ceea ce ne motivează să fim mai competitivi și mai buni.

Un scurt istoric: în anul 1964 a fost fondat Institutul Politehnic cu 5 facultăţi, printre care și Facultatea de Ingineri-Constructori, actualmente Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC). Până în prezent la facultate au fost instruiți și pregătiți în jur de 13600 de ingineri constructori, ingineri geodezi, ingineri cadastrali, ingineri evaluatori, economişti, ingineri în domeniul securității vitalității, juriști care activează în toate ramurile economiei naţionale. Inginerii pregătiți la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru sunt apreciați și peste hotarele țării noastre, adică la nivel internațional.

 

STRUCTURA FACULTĂŢII

Actualmente, la facultate funcţionează 2 departamente:

 • Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie
 • Departamentul Inginerie,Drept și Evaluarea Imobilului

 

PROGRAME DE STUDII

1. Programe de studii, ciclul I, licență, 240 de credite ECTS, durata studiilor – 4 ani, frecvență la zi  / 5 ani, frecvență redusă la următoarele specialități:

2. Programe de studii, ciclul II, master, 90 de credite ECTS, durata studiilor – 1,5 ani la următoarele specialități:i

 • Ingineria structurală
 • Inginerie antiincendii și protecție civilă
 • Drept imobiliar și cadastral
 • Evaluare și administrare imobiliară
 • Managementul proiectelor în construcții
 • Geomatică și cadastru
 • Consolidarea terenurilor agricole
 • Evaluarea și managementul imobilului
 • Protecția juridică a proprietății

3. Specializări la ciclul III doctorat, în școlile doctorale din cadrul UTM:

 • 01 Geodezie și tehnologii geoinformaționale, 180 de credite, 3 (4) ani
 • 03 Cadastru, monitorizare și reglementare funciară, 180 de credite, 3 (4) ani
 • 03 Economie și management, 180 de credite, 3 ani

4. Formare profesională continua

Programe de formare continua realizate:

 • Formare continuă pentru ingineri cadastrali, anul 2016, 132 de ore, 12 ingineri au fost instruiți  pentru fosta Întindere de Stat “CADASTRU”.
 • Bazele modelării BIM. Autodesk Revit ”, 12 cursanți instruiți;
 • Evaluarea imobilului cursurilor, 90 ore, instruiți, 12 cursanți în anul 2016;

TOTAL instruiți in perioada 2016-2021, 226 cursanți;

Programe de formare continua noi:

 • Măsurători geodezice pentru lucrări cadastrale, 144 ore.
 • Măsurători satelitare şi terestre pentru crearea reţelelor geodezice, 144 ore.
 • Teoria evaluării, 45 ore.
 • Estimarea deprecierii valorii, 45 ore.
 • Abordări în evaluare, 90 ore.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

HOTĂRÎRE Nr. 731 din 19.10.2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II

 1. Certificat acreditare IAPC, FCGC
 2. Certificat acreditare IS, FCGC

HOTĂRÎRE Nr. 883 din 28.12.2015 cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior

 

VEZI GHIDUL STUDENTULUI FCGC 2019

 

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Facultatea dispune de spații și laboratoare educaționale amenajate cu conexiune la intranet, cu săli cu videoproiectoare și bibliotecă științifică digitală și fizică.

La facultate sunt 2 laboratoare la nivel de facultate: 10-101, 10-230 cu 20 de calculatoare din anul 2018, care se asigură procesul educațional disciplina Tehnologii informaționale și Tehnologii geoinformaționale. Laboratorul 10-104 este un laborator specializat pe tehnologii geoinformaționale cu 10 calculatoare cu parametri tehnici medii, care asigură procesul educațional pentru programele de licență: ICG (GTC), IMC, EDI și master în cadrul FCGC.De asemnea și cadrele didactice sunt dotate cu tehnica de calcul de către administrația UTM, astfel în anul univ. 2019-2020 și anul 2020-2021 din partea administrației UTM au fost transmise cadrelor didactice 37 laptopuri.

8 săli sunt dotate cu video proiectoare fixate pe tavan.