Colaborare


 • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
 • Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Transilvania” din Braşov
 • Universitatea Tehnică din Timişoara
 • Universitatea de Construcţii din Odessa
 • Universitatea de Construcţii din Kiev
 • Universitatea de Construcţii din Moscova
 • Universitatea de Construcţii din Sankt-Petersburg
 • Şcoala Superioară de Poduri şi Șosele din Paris
 • Colegiul Regal din Marea-Britanie
 • Şcoala Regală Tehnică din Suedia