Cercetări ştiinţifice

La departamentele FCGC se efectuează cercetări ştiinţifice în următoarele direcţii:

 • Expertizarea, proiectarea şi protecţia construcţiilor în condiţii normale şi extremale (cutremure de pământ, tasări de teren, alunecări etc.);
 • Evaluarea imobilului;
 • Studiul deplasărilor de teren şi metode de combatere a acestora;
 • Elaborarea normelor în domeniul fundaţiilor;
 • Elaborarea tehnologiilor moderne în construcţii;
 • Studiul proiecțiilor cartografice pentru cartografierea teritoriului Republicii Moldova la scară mare;
 • Elaborarea metodelor de calcul și interpolare a parametrilor de transformare a coordonatelor;
 • Elaborare sistemului de monitorizare a rețelei de stații permanente GNSS pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Crearea modelului cvasigeoidului de precizie pentru teritoriul Republicii Moldova;
 • Studiul metodelor de compensare a rețelelor geodezice tridimensionale;
 • Elaborarea metodelor de determinare a deviației verticalei;
 • Studiul metodelor de analiza a deformațiilor terenurilor si construcțiilor aplicând măsurători geodezice de precizie;
 • Studii privind colectarea, integrarea si administrarea datelor aplicând tehnologii GIS avansate.