Direcţiile de cercetare ştiinţifică


 • Expertizarea, proiectarea şi protecţia construcţiilor în condiţii normale şi extreme (cutremure de pământ, tasări de teren, alunecări etc.)
 • Evaluarea imobilului
 • Studiul deplasărilor de teren şi metode de combatere a acestora
 • Elaborarea normelor în domeniul fundaţiilor
 • Elaborarea tehnologiilor moderne în construcţii
 • Studiul proiecțiilor cartografice pentru cartografierea teritoriului Republicii Moldova la scară mare
 • Elaborarea metodelor de calcul și interpolare a parametrilor de transformare a coordonatelor
 • Elaborarea sistemului de monitorizare a rețelei de stații permanente GNSS pe teritoriul Republicii Moldova
 • Crearea modelului cvasigeoidului de precizie pentru teritoriul Republicii Moldova
 • Studiul metodelor de compensare a rețelelor geodezice tridimensionale
 • Elaborarea metodelor de determinare a deviației verticalei
 • Studiul metodelor de analiză a deformațiilor terenurilor şi construcțiilor aplicând măsurători geodezice de precizie
 • Studii privind colectarea, integrarea si administrarea datelor aplicând tehnologii GIS avansate